Mag mediwietpatiënt >5 planten kweken? Wat mag wel, wat niet?

Mag mediwietpatiënt >5 planten kweken?

Wat mag wel, wat niet?

De 5-plantenregel is maatgevend

Een jaar later probeerde een teler uit Brabant zichzelf te verdedigen in een zaak waarin 34 planten de hoofdrol opeisten, waaronder 27 stekken. Vier planten vielen onder het gedoogbeleid en de overige 30 planten dienden voor medicinaal gebruik, zo voerde de verdachte aan. De verdachte verdedigde zich door te zeggen dat hij lijdende was aan ADHD, maar kon niet goed uitleggen waarom hij uitsluitend afhankelijk was van cannabis. Het hof had geen genade met een pleidooi waarin werd betoogd dat dit voor medicinaal gebruik was. Het vervolgingsbeleid van maximaal vijf planten gold als maatgevend in deze zaak en het verhaal van deze verdachte werd naar de prullenbak verwezen.

 

Het verhaal van de verdachte werd door het hof wel degelijk serieus genomen, hoewel hij geen beroep kon doen op een noodtoestand zoals in de andere zaak. De verdachte werd schuldig verklaard zonder strafoplegging en mocht van de rechter gewoon doorgaan met het telen van vijf planten. Volgens deze rechter mocht de verdachte gebruik maken van alle hulpmiddelen, zoals een lamp, afzuiger etc.

 

 


v-1

5 mei 2015

Regelmatig krijgt advocaat Maurice Veldman vragen van RollingStoned-lezers over de teelt voor eigen gebruik en de toegestane hoeveelheid planten. Kennelijk heerst er de nodige verwarring, en vaak bij medicinale cannabispatiënten. Daarom aandacht voor de juridische aspecten van eigen teelt voor medicinaal gebruik!

Hoge Raad: 49 wietplanten voor eigen gebruik

In 2008 oordeelde de Hoge Raad over een MS-patiënt die, door omstandigheden gedwongen, thuis 49 planten had staan voor eigen gebruik op medische gronden. Na jarenlang procederen werd hij ontslagen van alle rechtsvervolging. Dat betekent dat hij weliswaar het verbod op het telen van cannabis had overtreden, maar hij zich vanwege de zeer bijzondere omstandigheden van dit geval kon beroepen op een noodtoestand. Hij kon simpelweg niets anders en ook justitie had geen beter antwoord op deze bijzondere situatie. Wat maakte dit geval zo bijzonder?

De Opiumwet maakt het mogelijk dat je een ontheffing kan aanvragen op medische gronden. Maar een ontheffing op grond van medicinaal gebruik kreeg deze patiënt niet. Deze worden zeer zelden verstrekt. Dat gebeurt alleen voor medisch onderzoek en aan Neerlands enige staatsteler Bedrocan. De kleine thuisteler die op medisch voorschrift meer dan vijf planten moet kweken klopt tevergeefs aan bij Bureau Medicinale Cannabis (de instantie van het Ministerie van VWS die ontheffingen verleent). In principe ben je dus gewoon hartstikke strafbaar en loop je het risico vervolgd te worden als je met meer dan vijf planten wordt gepakt.

Geen automatisme voor iedereen

Toch kon deze MS patiënt met succes een beroep doen op een psychische noodtoestand vanwege zijn zeer bijzondere omstandigheden. Maar dat betekent niet automatisch voor iedereen dat als je geen vergunning hebt je zonder problemen tientallen planten mag telen voor eigen medisch gebruik. Dat leert ons deze uitspraak.

De betreffende patiënt had geen redelijk alternatief en kon op geen andere wijze aan cannabis van een goede kwaliteit komen dan deze zelf te telen. Hij voerde aan dat aan cannabis uit coffeeshops groeimiddelen zijn toegevoegd, waardoor deze cannabis geen juiste werking had. Bij de cannabis die apotheken verkopen had je destijds de keus uit slechts twee soorten die ook nog eens waren bestraald.  Daarnaast was deze cannabis van matige kwaliteit en erg duur.

300 gram wiet met 1 lamp – ongeacht aantal planten

Daarom was deze ernstig zieke patiënt genoodzaakt om uitsluitend voor eigen gebruik precies zoveel te telen als hij zelf nodig had. Hij teelde altijd onder één lamp van 600 Watt. Eén lamp levert circa 300 gram op en of je nu vijf grote of veertig kleine planten kweekt maakte in zijn ogen geen verschil. Je kan met één lamp niet meer oogsten dan 300 gram. De opbrengst was wat beperkter dan normaal omdat de verdachte op gewone aarde kweekt en niet op steenwol (want dat is meer chemisch en daar is hij overgevoelig voor).

Van belang in deze uitspraak is dat farmaceutische cannabis geen bruikbaar alternatief was en de destijds bestaande problemen rond deze cannabis door een beleidsmedewerker van het Ministerie van VWS schriftelijk was bevestigd. Dit werd door het OM niet ontkend. De destijds door Bedrocan aangeleverde twee soorten werkten niet goed tegen MS. Medicinale cannabis bood geen soelaas.

49 planten, meer dan 5 dus. Mag dat?

Over dit belangrijke punt had de verdachte de volgende verklaring. Hij snoeide alle zijtakken weg, zodat er per plant slechts één top kon worden geoogst. Professionele telers die lampen met een groter vermogen gebruiken kunnen vaak tientallen en soms meer dan 100 toppen van één plant halen. De zo vaak door het OM gehanteerde cijfers van een gemiddelde opbrengst van rond de 28 gram per plant zijn dan ook niet van toepassing op dit specifieke geval. Deze verdachte teelde een hoeveelheid, die precies toereikend was om in de eigen behoefte te voorzien. Eėn oogst was precies wat hij nodig had als pijnbestrijding. Bovendien was zijn handelen uitsluitend ingegeven door de medische noodzaak om de verschijnselen van MS te onderdrukken. Hij verkocht geen grammetje en dat was een belangrijk punt.

Medische noodzaak

Het effect van de cannabis was volgens de behandelend specialisten zodanig positief dat zij niet met het gebruik wilden stoppen. Zij spraken over een meetbare vermindering van de spasticiteit. Ook was sprake van pijnvermindering. Bij gebruik van cannabis trad er een afname op van het toedienen van andere medicatie.

Bij de helft van de gevallen waarin cannabis wordt gebruikt is er sprake van verbetering en levert cannabis een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven. Als andere medicatie niet tot een positief resultaat leidt grijpen behandelaars als laatste middel naar cannabis. Dit pleidooi kwam uit de vele onderzoeken van deskundigen naar voren.

Vanuit verschillende disciplines luidde de conclusie dat deze patiënt geen kant uit kon en door de omstandigheden min of meer gedwongen was om zelf de tientallen wietplanten te telen.

Maar mag je op deze wijze in zijn algemeenheid meer dan vijf planten cannabis voor eigen medicinaal gebruik kweken? Het antwoord luidt nee, dit verhaal biedt zeker geen vrijbrief voor iedereen om tientallen planten op zolder te zetten.

In deze opmerkelijke zaak was een batterij aan deskundigen opgetrommeld. Vanuit verschillende disciplines luidde de conclusie dat deze patiënt geen kant uit kon en door de omstandigheden min of meer gedwongen was om zelf de tientallen planten te telen. Omdat hij te maken had met een conflict van plichten bevond hij zich in dit speciale geval in een noodtoestand waardoor hij een succesvol beroep kon doen op straffeloosheid. Daar was heel wat voor nodig, zo leert de uitspraak. De Hoge Raad hield hem uiteindelijk de hand boven het hoofd.

De 5-plantenregel is maatgevend

Een jaar later probeerde een teler uit Brabant zichzelf te verdedigen in een zaak waarin 34 planten de hoofdrol opeisten, waaronder 27 stekken. Vier planten vielen onder het gedoogbeleid en de overige 30 planten dienden voor medicinaal gebruik, zo voerde de verdachte aan. De verdachte verdedigde zich door te zeggen dat hij lijdende was aan ADHD, maar kon niet goed uitleggen waarom hij uitsluitend afhankelijk was van cannabis. Het hof had geen genade met een pleidooi waarin werd betoogd dat dit voor medicinaal gebruik was. Het vervolgingsbeleid van maximaal vijf planten gold als maatgevend in deze zaak en het verhaal van deze verdachte werd naar de prullenbak verwezen.

In een andere zaak voerde een patiënt aan dat hij echt niet anders kan dan enkele tientallen planten voor strikt eigen medicinaal gebruik te kweken. Ook hier is de vijf planten regel leidend. De politie nam alles wat meer was in beslag en liet deze patiënt verder met rust.

Lees meer


xtr

Thuisteler: wat mag wel en niet ? januari 2016

De thuisteelt van maximaal 5 planten voor eigen (medicinaal) gebruik is bijzonder populair, blijkt uit de vele vragen die ik daarover krijg. Daarom zet ik de belangrijkste feiten nog eens op een rijtje.

Word ik ontruimd?

De vraag of kleinschalige thuisteelt kan leiden tot ontruiming uit jouw huurwoning valt niet met een simpel ja of nee te beantwoorden. Kijk allereerst eens goed in jouw huurcontract. Staat er niet in dat cannabisteelt contractueel is verboden, dan zal een veilig kweekkasje niet snel leiden tot ontruiming. Staat er wel een verbod in dan zal het groene goed wel snel tot problemen kunnen leiden en kan dit, als de rechter de wanprestatie voldoende ernstig vindt, tot ontruiming leiden. Dat zal zeker het geval zijn als de stroom illegaal is afgetapt. Dan is in de ogen van de rechter sprake van een ‘gevaarzettende situatie’. Veel hangt af van de concrete omstandigheden.

Kweekkas: wel of niet toegestaan?

Er bestaat veel verwarring over de hulpmiddelen die in de praktijk vaak worden gebruikt. Je kweekt binnen toch het beste in een kweektent met lamp en luchtafvoer. Dat is op het eerste gezicht niet toegestaan omdat in een bijlage van de Aanwijzing Opiumwet staat vermeld dat als je twee of meer hulpmiddelen gebruikt de teelt – ongeacht het aantal planten – wordt beschouwd als beroeps- of bedrijfsmatig handelen.

Je mag dus maar 1 hulpmiddel hebben en daar kom je in de praktijk niet ver mee. Daarmee maakt het openbaar ministerie de straffeloze thuisteelt tot een toezegging die in de praktijk een loze belofte is. Het is natuurlijk van de zotte dat een kweekkas zoals door Rollingstoned.nl wordt geleverd voor de teelt van maar liefst één plant als beroepsmatige teelt wordt beschouwd. Daarmee schiet je het doel van de 5 planten-regel volledig voorbij. Maar zo staat het in de regels.

Toch zit het anders in elkaar.

Waar het naar mijn mening om gaat is het doel van het telen. De belangrijkste vraag is of je uitsluitend teelt voor eigen gebruik of dat je ook (een deel) verkoopt. De 5 planten-regel is bedacht om de consument in de gelegenheid te stellen zijn eigen cannabis te laten telen. Hoe hij dat doet lijkt toch van minder belang zolang het veilig is en hij alleen teelt voor eigen consumptie. Door deze dagelijkse pesterijen is het bewijs geleverd dat de vijf planten-regel  in de praktijk alleen werkt als het aantal hulpmiddelen er niet toe doet en de politie deze telers met rust laat.

Ik heb enkele dossiers van mensen die ooit gepakt zijn met een kweekkasje met een paar planten (soms meer dan vijf) en allerlei hulpmiddelen. Niemand is hier ooit voor vervolgd. Dit zou eigenlijk eens moeten gebeuren, zodat er duidelijkheid zou komen. Het doel van de teelt bepaalt de vraag of de vijf planten als straffeloos worden beschouwd, niet het aantal gebruikte attributen.

Het vervelende is dat in de praktijk de politie de kleine thuisteler pest door kweekkassen met planten in beslag te nemen. De politie denkt in grote stappen snel thuis. Zodra er meer dan één hulpmiddel aanwezig is wordt alles inbeslaggenomen.

Er zijn legio voorbeelden van dergelijke pesterijen. Zo kreeg ik vorige week een email van een medicinale roker bij wie de politie 5 planten uit de tuin had getrokken zodat deze patiënt nog vaker naar de coffeeshop moet. Hij moet zoveel roken dat hij zelf moet telen om de cannabis die hij koopt aan te vullen en dat kan hij nu niet meer.

Ook VOC-voorzitter Derrick Bergman moest afgelopen jaar ervaren dat de politie in zijn tuin aan het schoffelen was geslagen en zijn handvol wietplanten meenam. Derrick deed bewust geen afstand om vervolging uit te lokken. Tot op heden is dat niet gebeurd.

Een ander had 24 planten staan waarvan de politie er 19 meenam en er 5 liet staan. Bizar.

De verdachte wordt niet vervolgd als hij afstand doet van de spullen en de planten, dat wil zeggen dat je je niet verzet tegen inbeslagname. Ik adviseer om nooit afstand te doen en uit te leggen dat het voor eigen gebruik is. De wetgever heeft uitgelegd dat je dan wel meerdere hulpmiddelen mag gebruiken.

Als de officier van justitie weigert te vervolgen raad ik iedereen aan de teruggave van de kas met planten te vragen en vervolgens een klacht bij de Nationale Ombudsman in te dienen.

Dat de wereld niet zo simpel in elkaar zit als de politie denkt zal ik nu uitleggen. Zolang er wordt geteeld voor eigen gebruik met veel hulpmiddelen is daar niets beroepsmatigs aan.

Dit oordeel ligt ook besloten in de uitspraak van de rechtbank Gelderland in de zaak tegen growshop Plantarium. De rechtbank was van mening dat als iemand een volledige kweekuitrusting koopt voor zijn kleinschalige thuisteelt dit niet als beroeps- of bedrijfsmatig wordt beschouwd,  aangezien de verkoper zich beperkte tot de kleine hobbyteler die voor eigen gebruik kweekt.

In de Plantarium-zaak was dit expliciet aangevoerd. Vorige week deed de rechtbank Zeeland/Oost-Brabant uitspraak over een growshop die het niet erg handig had aangepakt en een weinig overtuigend verweer had gevoerd. Deze exploitanten werden veroordeeld tot een boete van € 10.000. De rechtbank overwoog over thuisteelt dat ‘ook teelt van vijf planten of minder kan worden aangemerkt als beroeps- of bedrijfsmatige teelt. Dit geldt in situaties waarin aan twee of meer indicatoren voor professionele teelt, zoals opgenomen in een bijlage van de Aanwijzing, is voldaan en indien er sprake is van teelt voor geldelijk gewin.’

Het gaat dus niet alleen om het arsenaal aan kweekbenodigdheden.

Conclusie

De conclusie luidt dus dat enkel het gebruik van allerlei kweekbenodigdheden niet automatisch tot de slotsom leidt dat sprake is van beroepsmatige of bedrijfsmatige teelt. Er moet tevens sprake zijn van geldelijk gewin. Het doel van de teelt moet dus mede zijn gericht op verkoop. Zolang je kunt uitleggen dat jouw planten alleen voor eigen consumptie zijn bedoeld en er geen aanwijzingen zijn dat dit niet zo is zit je goed. Dat is een hele geruststelling.

 

Amsterdam, 26 januari 2016

Bron VVSadvocaten


 

Rechter: grootte hennepplanten maakt niet uit

Publicatie:
di 12 april 2016 13.30 uur

LEEUWARDEN – Iedereen die weleens een jointje opsteekt weet het: als je niet meer dan vijf wietplanten in huis of in je tuin hebt, dan knijpt Justitie een oogje toe. Vijf planten worden gedoogd. Wietplanten die buiten staan, hebben echter de neiging om een stuk groter te worden dan planten die binnenshuis worden geteeld. Buitenplanten zouden veel meer hennep opleveren omdat die groter worden dan binnenplanten.

Dan blijft de vraag: moet je iemand voor de rechter slepen op basis van de opbrengst van de planten, of van het aantal planten dat hij in de tuin heeft staan. Officier van justitie Margreeth Meijer had een 38-jarige Drachtster gedagvaard op basis van de grootte van de vijf planten die hij in de tuin had staan. In eerste instantie had de Drachtster een transactievoorstel thuisgestuurd gekregen.

Als hij 250 euro betaalde, dan zou zijn zaak niet aan de rechter voorgelegd worden. Met de wetenschap dat vijf planten wordt gedoogd, was de Drachtster niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel. De man had op 14 september vorig jaar vijf hennepplanten in de tuin, van zo’n 1.70 meter hoog. De planten waren bijna volgroeid. De officier vond dat de vijf-planten regel in dit geval niet opging.

De planten waren zo groot dat volgens Meijer eerder gesproken moest worden van hennepbomen of -struiken. ‘Dit zijn hele grote planten’, stelde Meijer. Die leveren heel veel hennep op, veel meer dan de toegestane gebruikershoeveelheid van 30 gram. En dus stond ze in haar recht door de Drachtster te dagvaarden, was de redenering van de officier. Ze baseerde zich op uitspraken van de rechtbank Maastrcht, in 2005, en het gerechtshof in Den Bosch, in 2010.

Er ligt echter nog een uitspraak van het hoogste rechtsorgaan in Nederland. In juni 2012 besliste de Hoge Raad dat het aantal hennepplanten doorslaggevend is, zolang niet kan worden vastgesteld dat de hennep afkomstig is van meer dan vijf planten. Zolang er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige teelt geldt de oude gedoogregel van vijf planten.

De Drachtster zei dat de wiet uitsluitend voor eigen gebruik was. Toen hij zonder werk was komen te zitten, hij ermee begonnen. Rechter Bauke Jansen concludeerde dat de opbrengst van de planten voor privé-gebruik was en dus niet bestemd was voor de verkoop. ‘Het OM had deze zaak niet moeten oppakken’, concludeerde de rechter. De Drachtster werd vrijgesproken.

Bron